КАМІНЬ-КАШИРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

 

НАКАЗ

від   5 вересня  2018 року                                                                                      № 184

                                                                 

Про організацію та зміст

методичної роботи з педагогічними кадрами

у 2018-2019 навчальному році

 

    На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», Національної доктрини розвитку освіти в Україні, Концепції Нової української школи, відповідно до Положення про районний методичний кабінет, затвердженого наказом МОН України від 08.12.2008 р. №1119, згідно з рекомендаціями щодо організації методичної роботи з педкадрами загальноосвітніх шкіл України, з метою належної організації методичної роботи в закладах освіти району, підтримки фахової компетентності, створення умов для неперервного професійного розвитку педагогічних працівників, координації діяльності шкільних методичних кабінетів, районних методичних формувань і окружних методичних об’єднань при опорних закладах освітніх округів та формування нового освітнього простору й інноваційної культури професійної діяльності педагогів

 

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити річний план роботи районного методичного кабінету

   (додаток 1).

2. Спрямувати науково-методичну роботу з педагогічними кадрами, їх професійну і психолого-педагогічну підготовку на реалізацію Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами, підвищення рівня готовності педагога до виконання його професійних завдань та обов`язків, формування і розвиток інноваційної системи освітнього процесу , нового освітнього середовища та реалізацію науково-методичної теми:

  «Розвиток професійної компетентності керівних і педагогічних кадрів як чинник забезпечення якісної освіти і умова формування інноваційного освітнього середовища»

3. Визначити напрямки у діяльності районного методичного кабінету:

3.1.  Стратегічний напрям -  створення передумов для забезпечення якісної освіти на засадах формування інноваційного середовища та розвитку професійної компетентності педагогічних кадрів  в умовах модернізаційних змін Нової української школи;

3.2. Основні  напрямки  роботи:

          -  забезпечення науково-методичного супроводу  впровадження Державного стандарту початкової загальної  освіти, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей  з особливими освітніми потребами;

- формування та підтримка на належному рівні фахової компетентності педагогів шляхом створення умов для їх неперервного професійного розвитку, посилення практичної та професійно орієнтованої спрямованості навчання і зміцнення ролі самоосвіти й науково-методичної роботи на всіх рівнях;

- науково-методичне забезпечення наступності в організації та змісті дошкільної і початкової, початкової і базової школи відповідно до вимог нових Державних стандартів;

-  трансформування наукових ідей у педагогічну практику, забезпечення науково-методичного супроводу та координації інноваційної , пошуково-дослідницької роботи, формування системи інноваційної діяльності  ЗЗСО, ЗДО, ЗПО;

 - розвиток інноваційної моделі науково-методичної роботи  у межах освітнього округу;

- розвиток єдиного освітньо-інформаційного простору району, удосконалення форм мережевої взаємодії в організації освітньої комунікації;

- сприяння ефективному функціонуванню районної школи педагогічного новаторства, формуванню інноваційної професійної культури вчителя;

- науково-методичне забезпечення організації виховної роботи, національного, військово-патріотичного та превентивного виховання;

- забезпечення оптимальних умов для виявлення обдарованих дітей та надання їм підтримки в розвитку творчого потенціалу, їх самореалізації і постійному духовному самовдосконаленні;

-забезпечення якості модернізаційних процесів Нової української школи.

 

4. Забезпечити виконання основних  завдань  діяльності методкабінету:

- забезпечення якості освітньої реформи, формування і розвитку професійної  компетентності педагогів відповідно до Концепції Нової української школи;

-науково--методичний супровід інноваційних процесів в освітньому середовищі початкової школи, формування і розвитку професійної компетентності вчителів початкових класів, вчителів-предметників, які навчають учнів 1 класу, керівників ЗЗСО в умовах реалізації  НУШ;

- модернізація форм, змісту і методів формування та розвитку професійної компетентності педагогічних працівників, мотивація до впровадження інноваційних освітніх технологій;

- організація неперервної освіти, створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників, для формування персональної освітньої траєкторії розвитку педагогів і здатності до критичного самоаналізу результатів, для мотивації до саморозвитку, креативної самореалізації і професійного успіху;

- науково-методичний супровід виконання навчальних планів та освітньої програми, реалізації нового Державного стандарту загальної початкової та середньої освіти, надання рекомендацій щодо їх поліпшення;

- забезпечення взаємодії із ЗЗСО, ЗДО, ЗПО; районними, окружними, шкільними   методичними формуваннями педагогічних працівників;

- здійснення моніторингу показників роботи педагогічних працівників для своєчасного коригування та надання методичних рекомендацій щодо удосконалення їхньої діяльності;

- моніторинг якості загальної середньої освіти,  досягнень учнями результатів навчання, їх відповідності Державному стандарту початкової та середньої загальної освіти; умов забезпечення психічного та фізичного стану учнів навчальних закладів, дітей дошкільного віку, набуття ними життєвого досвіду та вироблення вмінь і навичок, необхідних для подальшого навчання;

- посилення співпраці з ВІППО, вищими навчальними закладами з питань підвищення кваліфікації й удосконалення професійної майстерності педагогічних кадрів;

- подальше удосконалення системи пошуку, розвитку і підтримки обдарованих учнів, стимулювання результативної праці вчителів; забезпечення якісної підготовки учнівських команд до участі в обласних учнівських олімпіадах і конкурсах;

-удосконалення психологічного супроводу, соціалізації учнів, їх саморозвитку;

- формування громадянської компетентності у педагогічних працівників та учнів;

- науково-методичне забезпечення  заходів з патріотичного виховання всіх учасників освітнього процесу,  посилення превентивного виховання та формування правової культури здобувачів освіти;

- науково-методичний супровід  навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами;

- організація інформаційно-комунікаційного обслуговування та використання інформаційно-комунікаційних технологій для безперервної професійної діяльності педагогів і оптимізації освітнього процесу; оновлення та поповнення сайтів РМК, РМО.

- вивчення, пропагування й упровадження нових педагогічних технологій, наукових ідей,  педагогічного досвіду, кращих практик викладання, діяльності закладів освіти, шкільних методичних кабінетів, роботи методичних об`єднань;

- сприяння оновленню методичної бази освітньої діяльності.

 

5. Затвердити склад науково-методичної ради:

         Подшивалкіна Любов Петрівна –  завідувач РМК, голова ради

         Каширець Н.П. – методист РМК, секретар ради

         Ліщинська Ліді я Володимирівна –  методист РМК

         Ніщик Марина Василівна – методист РМК

         Олісейчик Валентина Миколаївна – методист РМК

         Рюміна Лідія Іванівна – методист

         Костюшко Віталій Степанович – методист РМК

         Соловей Людмила Володимирівна– директор районного Будинку дитячої

         юнацької творчості

         Борсук Валентина Мойсеївна – заступник директора з навчально-виховної  роботи ЗОШ І-ІІІ ст. с.Раків Ліс   

         Курчик Світлана Миколаївна – заступник директора з навчально-виховної  

         роботи НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія» №2 м. Каменя-Каширського

         Макарчук Наталія Євгенівна – заступник директора з

         навчально-виховної роботи НВК«ЗОШ І-ІІІ ст.-ліцей»  №1 ім.Є.Шабліовського

          м. Каменя-Каширського

         Назарчук Світлана Дмитрівна– заступник директора з навчально-виховної

          роботи ЗОШ І-ІІІ ст. с. Видерта

         Матвійчук Алла Володимирівна – заступник директора з навчально-виховної             роботи ЗОШ І-ІІ ст. с. Підріччя 

            

 

6. Згідно рішення науково-методичної ради РМК для організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами ЗЗСО, ЗДО, ЗПО визначити і затвердити:

 

6.1. Загальну структуру методичної роботи  (графічна структура – додаток №2):

-          Районні методичні об’єднання – 20;

-          Методичні об’єднання при опорних закладах освітніх округів – 82;

-          Постійно діючих та інших семінарів – 58;

-          Районна школа педагогічного новаторства: (14)

-          майстер-класи – 6;

-           школа вищої педагогічної майстерності – 1;

-          міжгалузеві творчі лабораторії – 2;

-          авторські, творчі лабораторії, творчі майстерні – 5;

-          Районні творчі групи – 5;

-          Школи професійного становлення керівника, педагога – 10

-          Навчально-методичні, теоретичні, проблемні семінари -9;

-          семінари-тренінги – 4;

-          семінари-практикуми – 31

6.2. Структуру методичної роботи з педагогічними працівниками за фахами (додаток 3).

 

6.3. Мережу районної школи педагогічного новаторства з періодичністю занять 2-3 рази:

 

*ВИЩА ШКОЛА ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ вчителів природничо-математичних дисциплін «Інтегроване навчання – новація в освіті»

                                 (Рюміна Л.І, Каширець Н.П., Костюшко В.С.)

*АВТОРСЬКІ ТА ТВОРЧІ ЛАБОРАТОРІЇ :

        міжгалузеві творчі лабораторії:

 -з питань підвищення ІКТ-компетентності   (Костюшко В.С.)

 - психологічної та громадянської компетентностей     ( Олісейчик В.М.)

- Шептур В.Г., старшого вчителя, вчителя  української мови та літератури ЗОШ І-ІІІ ступенів села Черче, з питань реалізації компетентісного підходу при викладанні рідної мови та літератури                                                                ( Макарчук М.А.);

- Ніщик Ю.В., вчителя-методиста, вчителя інформатики ЗОШ І-ІІІст. с.Раків Ліс з питань формування  компетентностей самоосвіти і саморозвитку на уроках інформатики                                                                                       (Костюшко В.С.);

- Коренги І.М., старшого вчителя, вчителя математики НВК №2 з питань з питань розвитку творчих здібностей учнів при вивченні математики            (Рюміна Л.І.);

 

* ТВОРЧІ  МАЙСТЕРНІ:

- Виндюк Н.А., заступника директора з виховної роботи  ЗОШ І-ІІІ ст. с.Карасин  «Створення системи національно-патріотичного виховання учнівської молоді в умовах сучасної школи»                                                                      (Олісейчик В.М.);

- Шуйчик С.І., вчителя початкових класів ЗОШ І-ІІІ ступенів села Раків Ліс,  з питань використання технології створення ситуації успіху                (Ніщик М.В.);

 

* МАЙСТЕР-КЛАСИ:

- Пугача Р.І., вчителя-методиста, вчителя географії  ЗОШ І-ІІІ ст. с.Піщане, лауреата обласного  етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» в номінації «географія» з питань підвищення якості географічної освіти засобами ІКТ       ( Каширець  Н.П.);

 

- Карпіка В.В.,вчителя-методиста, вчителя математики ЗОШ І-ІІІ ст.с.Грудки з питань використання тестових технологій навчання на уроках математики

                                                                                                                        (Рюміна Л.І.);

-Антонюк І .В., керівника гуртка декоративно-прикладного мистецтва РБДЮТ «Використання  національно-патріотичних символів в оформленні інтер’єру навчального закладу»                                              

 (Олісейчик В.М., Соловей Л.В.);

- Мирончук Л.М., вчителя індивідуального навчання  ЗОШ І-ІІІ ст. села Видерта «Педагог, який працює серцем»                                                          

 (Макарчук М.А.).

- Борох С.П., вихователя-методиста Камінь-Каширського ДНЗ №2 «Розвиваючі ігри нового покоління в інтелектуальному розвитку дошкільників»       

(Ліщинська Л.В.);

- Ярошук О.І.,  вихователя-методиста   Камінь-Каширського ДНЗ №2 «Забезпечення інтелектуально-мовленнєвого розвитку дошкільників шляхом використання коректурних таблиць»                                                                         

   (Ліщинська Л.В.).

 

6.4. Теми досліджень творчих та динамічних груп і їх керівників:

- вчителів початкових класів «Теоретичні засади Нової української школи. Розвиток успішної особистості через ключові компетентності»                                                                                 

(Ніщик М.В.);

- Творча група «Системний  підхід  до оновлення змісту, форм і методів  виховної роботи відповідно до Концепції «Нова українська школа».

(Олісейчик В.М.);

- Формування ІКТ- компетентностей  в освітньому процесі.

(Костюшко В.С.)

- Розробка орієнтовного календарного планування відповідно змістових ліній освітніх галузей нового Державного стандарту  початкової загальної освіти (1 клас)-динамічна група 

(Ніщик М.В.).

6.5. Мережу шкіл молодого спеціаліста , професійного становлення  керівника, педагога:

- школа професійного становлення керівника

Подшивалкіна Л. П.

- районна школа молодого спеціаліста «Діалог»

Денисюк С.Ф.

- школа становлення вчителя математики

Рюміна Л.І.

- районна школа резерву керівних кадрів

Денисюк С.Ф.

- історичне товариство

Денисюк С.Ф.

-школа молодого вчителя іноземної мови

Парфелюк Ю.М.

- школа становлення вчителя початкових класів

Ніщик М.В.

- школа становлення вихователя-методиста, керівника  ЗДО

Ліщинська Л.В.

- школа становлення вихователя  ЗДО

Ліщинська Л.В.

- професійного становлення вчителя природничих дисциплін

 

Каширець Н.П.

 

6.6. Мережу опорних шкіл:

Державно-громадське управління навчальним закладом.

Компетентісний підхід до управління навчальним закладом.

Реалізація сучасних підходів до формування інноваційної системи методичної роботи (НВК № 1)

Подшивалкіна Л.П.

 

 

 

 

 

Формування мовленнєвої компетентності і підвищення мовно культури учнів початкових класів

Організація допрофільно підготовки та профільного навчання в старшій школі в умовах модернії освіти

Організація життєтворчості учнів як основи виховного процесу

Використання інтерактивних технологій на уроках історії як засобу формування ключових компетентностей(НВК №2)

Ніщик М.В.

 

Лук’янчук Г.Б.

 

Олісейчик В.М.

 

 

Денисюк С.Ф.

Формуванн педагогічної майстерності вчителя на основі творчого використання новаторського підходу В.О.Сухомлинського.

Формуванняздорового та безпечного  способу життя, духовної, екологічної культури дітей та учнівської молоді.

Організаціятуристсько-краєзнавчої і дослідницької роботи

Створення інноваційного освітнього середовища початкової школи в умовах реформування освіти

Впровадження  інформаційно-комп’ютерних технологій у навчально-виховний процес.

(ЗОШ І-ІІІ ст. с. РаківЛіс)

Подшивалкіна Л.П.

 

 

Олісейчик В.М.

 

 

Каширець Н.П.

 

Ніщик М.В.

 

Костюшко В.С.

 

Науково-методичний супровід розвитку професійної компетентності педагогічних кадрів

(ЗОШ І-ІІІ ст. сіл Видерта  Ворокомле)

Подшивалкіна Л.П.,

Назарчук С.Л., Денисюк М.І.

Використання народної педагогіки в вихованні громадянина-патріота вумовах розбудови національної системи освіти (ЗОШ І-ІІІст. с. Нуйно)

Олісейчик В.М.

 

Впровадження інноваційних форм і методів екологічного виховання.

Шкільна бібліотека – інформаційний центр навчального закладу (ЗОШ І-ІІІст. с. Підцир’я)

Каширець Н.П.

 

Олісейчик В.М..

 

Формування національно-патріотичної свідомості учнів засобами позакласної роботи з історії (опорний навч. заклад ЗОШ І-ІІІ ст..с.Пнівне)

 

Денисюк С.Ф.

Пугач Т.М.

Формування екологічного світогляду дошкільників шляхом використання інноваційних технологій

(ДНЗ №2 м. Каменя-Каширського)

Ліщинська Л.В. Занюк В.А.

Науково-методичний супровід організації підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі

(ДНЗ №4 м. Каменя-Каширського)

Ліщинська Л.В. Деркач О.І.

 

Опорний навчальний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів села Пнівне»

Пась В.І.,

Красюк Н.Є.

 

7. Здійснювати координацію окружного та внутрішкільного методичного навчання згідно закріплених  за методистами методичних зон:

            Заклади згальної середньої освіти

- НВК  №1, №2 м. Каменя-Каширського,   сіл Підцир’я,

Раків-Ліс, Гута-Камінська, Клітицьк, Підріччя  -                                     Рюміна Л.І.;

- Полиці, Великий Обзир, Піщане, Верхи, Гута- Боровенська, Боровне, Житнівка, Оленине –                                                                                                 Олісейчик В.М..;                                                                                           

-Бузаки, Черче, Мельники- Мостищенські, Мостище, Підбороччя,   Видричі, Хотешів, Добре, Теклине -                                                                           Каширець Н.П.;

-Видерта, Ворокомле, Грудки, Осівці -                                               Парфелюк Ю.М..;

- Сошичне, Нуйно,  Залісся, Качин, Личини, Карасин, Радошинка, Стобихівка-   

                                                                                                                    Денисюк С.Ф.;

-Пнівне, Брониця,  Воєгоще,  Соснівка, Тоболи,  Нові Червища,  Рудка-Червинська-

                                                                                                                          Ніщик М.В.

 

8. З метою формування інноваційного освітнього простору визначити:

 

8.1. Базовими  шкільні методичні кабінети з напрямів:

- Формування педагогічної майстерності вчителя на основі творчого використання новаторського підходу В.О.Сухомлинського

( ЗОШ І-ІІІ ст. с.Раків Ліс);

- Використання моніторингових досліджень  для підвищення якості освіти

(ЗОШ І-ІІІ ст. села Полиці);

-Науково-методичний супровід організації інклюзивного навчання; моніторинг педагогічної діяльності й оцінювання професійного зростання вчителя (НВК №1);

-Розвиток дослідницької компетентності учасників педагогічного процесу, система мотивації вчителя і учня  в розвитку компетентностей (НВК №2);

-Методичний кабінет-центр розвитку професійної компетентності, педагогічної майстерності і творчості ( ЗОШ І-ІІІ с. сіл Видерта, Ворокомле);

-Роль методичної роботи у формуванні інноваційного стилю діяльності педагогічного колективу ( ЗОШ І-ІІІ ст. с. Залісся);

-Інтерактивні методи в системі науково-методичної роботи з педагогічними кадрами

( ЗОШ  І-ІІ ст. с.Підріччя).

8.2. Мережу сучасних моделей освітніх закладів району:

           НУШ – в дії.

 Формування і розвиток інноваційного освітнього середовища початкової школи. Інноваційні технології розвитку професійної компетентності вчителів початкових класів та вчителів-предметників, які викладають в перших класах

 

Реалізація сучасних підходів в навчанні учнів початкової школи та формуванні інноваційного  освітнього середовища в рамках упровадження всеукраїнських проектів (НВК № 1, 2 м.Каменя Каширського, ЗОШ І-ІІІ ст.с. Раків Ліс)

 

 

 

ПодшивалкінаЛ.П.,

Ніщик М.В.,

ЗЗСО

 

 

 

 

Подшивалкіна Л.П.

Ніщик М.В.

Тішкова Л.А.

Митчик Т.Й.

Кузьмич О.П.

Проектні технології в управлінні навчально-виховним закладом

(НВК  №1,2 м.Каменя-Каширського , опорний навч. заклад «ЗОШ І-ІІІ ст.с.Пнівне», ЗОШ І-ІІІ ст.сіл Раків Ліс, Підциря, Сошичне, Черче, Бузаки, Видричі,.Полиці)

 

Подшивалкіна Л.П.,

Керівники ЗЗСО

Ефективне використання сучасних інформаційно-технічних засобів в управлінській діяльності та методичній роботі

 ( НВК  № 1, ЗОШ І-ІІІ ст..с. Полиці, Піщане,  І-ІІст.с.Підріччя )

Подшивалкіна Л.П.,

Директори ,ЗНВР

ЗЗСО

Школи формування здорового способу життя

(ЗОШ І-ІІІ ст. сіл Раків Ліс, Ворокомле, Видерта, НВК №1)

Олісейчик В.М.,

Кузьмич О.П.,

Денисюк М.І.,

Назарчук С.Л.,

Тішкова Л.А.

Компетентнісний підхід в управлінні закладом загальної середньої освіти та формуванні інноваційної  системи педагогічної діяльності

(НВК №1 м.Каменя-Каширського, ЗОШ І-ІІІ ст.. сіл Раків Ліс, Видерта, Грудки, Ворокомле, Залісся, Личини)

Подшивалкіна Л.П., Тішкова Л.А.,

Кузьмич О.П. Назарчук С.Л., Решетовський І.І., Денисюк М.І.,

Карпук Л.М.,

Олещук Н.П.

Школа як осередок розвитку громади

(НВК с.Видричі, НВК №1 м.Каменя-Каширського, опорний навчальний заклад «ЗОШ І-ІІІ ст..с.Пнівне»)

Подшивалкіна Л.П., Чоп В.П.,

Тішкова Л.А.,

Пугач Т.М.

Роль ІКТ- забезпечення в підвищенні якості освіти

(НВК №2, ЗОШ І-ІІІ ст.. сіл Раків Ліс, Піщане та ЗОШ І-ІІ ст.. с.Гута-Камінська

Костюшко В.С. Гордій О.В.,Ніщик Ю.В., ГельА.О.,

Пугач Р.І.

Школа екологічного розвитку дитини

(ЗОШ І-ІІІ ст. сіл  Підцир’я, Раків Ліс)

 

Каширець Н.П.,

Мельницький Ф.Ф.,

Кузьмич О.П.

 

8.3. Обєкти вичення, апробації та впровадження перспективного педагогічного досвіду (згідно розділу 4 річного плану роботи РМК).

 

Спільне з ВІППО вивчення досвіду вчителів:

 

- Борох С.П., вихователя ДНЗ №2 м.Каменя-Каширського,-   «Формування сенсорно-пізнавальної компетенції у дітей дошкільного віку» ;

- Ніщик  Ю.В., вчителя інформатики ЗОШ І-ІІІ ст. села Раків-Ліс,- «Розв’язування чисельний і оптимізаційних задач за допомогою табличного процесора»;

- Пугача Р.І., вчителя географії ЗОШ І-ІІІ ст.. с. Піщане, - «Формування інформаційної компетентності засобами ІКТ на уроках географії»

Протягом року

 

 

Ліщинська Л.В.

 

 

Костюшко В.С.

 

 

Каширець Н.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4. Забезпечити участь в роботі обласних творчих груп, шкіл передового педагогічного досвіду:

- П’ятенка В.О. – НВК №1 м.Каменя-Каширського - творча група вчителів економіки «Теоретичні та практичні аспекти викладання курсу за вибором», «Фінансова грамотність»

- Синицької Л.А. – ЗОШ І-ІІІст. с. Нуйно - творча група вчителів французької мови «Розвиток діяльнісних здібностей учнів як пріоритетної характеристики компетентнісної технології навчання іншомовного спілкування»;

-  Пугач Л.В. – НВК №2  (вчитель зарубіжної літератури та російської мови), Карпік Н.Ф., - ЗОШ с.Раків Ліс (вчитель зарубіжної літератури та російської мови);

- Балик Н.І. – ЗОШ І-ІІ ст. с. Рудка-Червинська,

 Марчука В.В. – ЗОШ І-ІІІ ст.. села Нові Червища – творча група з питань використання методу кейсів у навчально-виховному процесі;

-Пахачук Н.В. – НВК №1 м. Каменя-Каширського – творча група вчителів англійської мови «Розвиток міжкультурних компетентностей вчителя»;

- Власюк Г.А. – ЗОШ с. Брониця, Чоп М.Ф.  – ЗОШ с.Бузаки – творча група «Шляхи та можливості реалізації досвіду педагогів Німеччини на уроках німецької мови в українській школі»

 

 

Каширець Н.П.

Парфелюк Ю.М.

 

 

9. Забезпечити участь у реалізації Всеукраїнських проектів  та експериментів :

 

Участь у реалізації Всеукраїнських проектів :

 

-  «Інтелект України» (НВК №1, №2 м.Каменя-Каширського);

 

_ «Розвиток громадсько активних шкіл в Україні шляхом упровадження програми “Школа як осередок розвитку громади» НВК №1 м.Каменя-Каширського, НВК «ЗОШ І-ІІІ ступеня – ЗДО села Видричі», опорний навч. заклад «ЗОШ І-ІІІ ст.с.Пнівне»       

 

Участь у Всеукраїнському експерименті за темою «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної середньої освіти» (ЗЗСО І-ІІІ ст. с. Раків Ліс)

 

-Участь в обласному проекті «Нова школа-новий вчитель»      ( ЗЗСО І-ІІІ ст. с.Сошичне)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вересень-

Травень

 

 

 

 

 

згідно плану ВІППО

    Подшивалкіна Л.П.

Ніщик М.В.

 

 

Тішкова Л.А.

Чоп В.П.

 Пугач Т.М.

 

 

 

Подшивалкіна Л.П.,

Ніщик М.В.

 

 

 

 

Журавель М.В.

 

10. Провести масові представницькі методичні заходи з педагогічними працівниками району:

 -Районна науково-практична конференція «Педагогічна спадщина В.О.Сухомлинського в освітньому просторі району»

 

-Методичний діалог «Проблема педагогічної творчості  в спадщині В.О.Сухомлинського»

-Педагогічна скринька «Спадщина В.О.Сухомлинського допомагає вчителю»

-Золотослів педагогічних думок В.Сухомлинського

( в опорних закладах освітніх округів)

 

 

 

-Методичний фестиваль «Сучасні тенденції формування змісту системи виховної роботи в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа»

 

- Ярмарок педагогічних ідей «Виховання громадянина-патріота засобами позакласної роботи»

 

-Педагогічний лайфхак «Як зробити урок продуктивним та сучасним»

 

 

Жовтень

 

 

Вересень-

Квітень

 

 

 

 

 

 

 

 

Січень

 

 

 

Січень

 

 

 

Квітень

                      Подшивалкіна Л.П.

Методисти

 

 

Подшивалкіна Л.П., методисти, керівники опорних закладів освітніх округів, керівникиЗЗСО, ЗДО, ЗПО

 

 

 

Олісейчик В.М.

 

 

 

Денисюк С.Ф.

 

 

 

Каширець Н.П.

11. Періодично поповнювати розділи сайтів РМК, методичних об’єднань, закладів загально середньої освіти,  електронних баз даних, медіатек; вести каталогогізацію  відеотеки методичних заходів, матеріалів, наявних в методкабінеті, публікацій педагогічних кадрів району, банки творчих педагогів, педагогічних інновацій.

 

12. Методистам РМК забезпечити:

12.1. науково-методичний супровід розвитку професійної компетентності педагогічних кадрів, роботи з керівними кадрами та їх резервом, виховної роботи , позашкільної освіти, інклюзивної освіти, проведення конкурсів фахової майстерності, атестації педагогічних працівників, реалізації освітніх проектів, всеукраїнського експерименту;

12.2.науково-методичний супровід роботи методичних об’єднань закладів загальної середньої освіти та координацію їхньої діяльності;

12.3. планування змісту роботи підрозділів районної школи педагогічного новаторства, шкіл молодого спеціаліста, професійного становлення спільно з їх керівниками та подання планів на затвердження до 20.09.2018 р.; планування роботи спільно з керівниками опорних шкіл до 26.09.2018р.

12.4. організацію та проведення методичних заходів з урахуванням актуальності тем, часу, запитів педагогів та вимог реформування освіти;

12.5. виконання завдань та заходів, передбачених на 2018-2019 навчальний рік районними програмами;

12.6. організацію:

- проведення районних олімпіад з навчальних предметів, малої олімпіади серед учнів початкових класів, конкурсів, змагань та участь в обласних заходах;

- виконання плану – графіка курсової перепідготовки;

- підготовку та проведення атестації педагогічних працівників району;

- психологічний супровід методичної роботи з педагогічними кадрами;

- проведення моніторингу роботи з обдарованими і здібними учнями, професійної педагогічної діяльності, результатів ЗНО в ЗЗСО району.

 

13. Керівникам шкіл, позашкільних навчальних закладів:

13.1. проаналізувати стан методичної роботи за 2017-2018 навчальний рік на засіданнях методичної, педагогічної  рад;

13.2. створити організаційні умови для безперервного вдосконалення фахової освіти, формування та розвитку педагогічної компетентності й професійної майстерності педагогічних працівників;

13.4. до 05.09.2018р. розробити оптимальну для навчального закладу структуру методичної роботи, спланувати зміст діяльності з розвитку професійної компетентності педагогічних працівників;

13.5. створити сприятливі умови для ефективної методичної роботи, творчих пошуків і самоосвіти педагогічних кадрів;

13.6. організувати роботу з молодими спеціалістами, забезпечити участь у заняттях шкіл молодого вчителя, шкіл професійного становлення педагога;

13.7. вивчити й проаналізувати потребу педагогічних кадрів в курсовій перепідготовці на 2019рік, подати замовлення в РМК до 05.09.2018 року, забезпечити дотримання й виконання плану-графіка курсової перепідготовки;

13.8. Забезпечити:

- високу якість  методичної роботи, підвищення рівня готовності педагогів до виконання професійних завдань  в умовах освітньої реформи;

- реалізацію Державних стандартів освіти, оновлених навчальних програм та змісту освіти для 1-4, 5-11 класів ;

- організацію та навчально-методичний супровід роботи перших класів початкової школи;   

- неухильне дотримання методичних рекомендацій щодо викладання навчальних предметів у 2018-2019 навчальному році ;

- подальше вдосконалення внутрішкільного моніторингу якості освіти, питань розвитку обдарованих і здібних учнів, продуктивної педагогічної діяльності ; системи мотивації і заохочення результативної педагогічної діяльності;

- активну участь педагогів в методичних заходах районного, обласного, Всеукраїнського рівнів.

 

14.  Організувати роботу з обдарованими учнями у співпраці з ВОМАН, ЦТТУМ, ВОЕНЦ, ЦТСЕ.

 

15. Забезпечити якісне виконання річного плану та організацію методичної роботи згідно загальної структури та структури методично роботи на базі опорних закладів освітніх округів, погодженої  науково-методичною радою РМК 05 вересня 2018 р.

 

16. Наказ довести до відома керівників ЗЗСО, ЗДО,ЗПО,.

 

18. Контроль за виконанням наказу покласти на завідувача  методичного кабінету відділу Подшивалкіну Л.П.

          

 

Начальник                                                                                                        В.ПАСЬ

 

 

 

Подшивалкіна, 23483