Нові моделі управління методичною роботою:

  • Районні науково-практичні конференції, педчитання, „круглі столи”:

 

2007-2008н.р.:

Ø  „Реалізація гуманістичних ідей О. А. Захаренка в системі освітнього простору навчального закладу”

Ø  „Формування духовної культури дітей”;

Ø  „Практична спрямованість змісту природничої та економічної освіти”

Ø  „Наступність та перспективність у роботі дошкільної і початкової освіти”

2008 – 2009н.р

Ø  Учнівське самоврядування: пошук ефективних моделей та технологій”

Ø  В. Сухомлинський в діалозі з сучасністю: виховання громадянина”

Ø      „Творче використання спадщини В. Сухомлинського в роботі шкільної бібліотеки” 

2009-2010н.р.

Ø   „Формування здорового способу життя засобами фізичної культури”

Ø   „Теорія і практика компетентнісно орієнтованого підходу до вивчення природничо-математичних дисциплін”

2010-2011н.р.

Ø  „Основні аспекти інтелектуально-духовного розвитку особистості в умовах сучасної школи”

Ø  „Реалізація комунікативного підходу в процесі викладання іноземної мови та світової літератури”

Ø  „Шляхи вдосконалення викладання української мови і літератури”

Ø  „Пошук оптимальних шляхів подолання шкільної неуспішності”

Ø  „Інноваційна діяльність в дошкільному навчальному закладі”

Під час проведення районної науково-практичної конференції

„Основні аспекти інтелектуально-духовного розвитку особистості в умовах сучасної школи”

 

 

2011-2012н.р.

Ø  Батьківський форум «Батьки і діти», «Консолідація зусиль органів державної влади, закладів освіти району, батьківської громадськості та учнівської самореалізації щодо здійснення державної політики у сфері виховання»

Ø  «Забезпечення психолого-педагогічної підтримки учнівської обдарованості в умовах сільської школи»

Ø  Районні педагогічні читання «Формування особистості дошкільника у світлі вимог нової редакції Базового компонента дошкільної освіти»
2012-2013н.р.

Ø  Круглий стіл з участю голів батьківських комітетів «Превентивне виховання як пріоритетна складова системи виховання громадянина України»

Ø  Методичний діалог вчителів суспільних дисциплін, етики, курсів духовно-морального спілкування «Сучасний урок у вимірах гуманної педагогіки В.О.Сухомлинського»

Ø  Методичний фестиваль «Шляхи формування географічної компетентності учнів в освітніх закладах»

Ø  Науково-практична конференція «Інноваційна освітня діяльність – пошуки досконалості»

Ø  Науково-практична конференція «Впровадження інноваційних технологій в практику роботи шкільних бібліотек»

Ø  Семінар-ярмарка педагогічних ідей вчителів природничих, технологічних дисциплін та екологічного напрямку»


2013-2014н.р.

Науково-практична конференція  «Організаційно педагогічні умови функціонування освітнього середовища»

Науково-практична конференція  «Компетентнісний підхід до навчально-виховного процесу у школі І ступеня відповідно вимог нового Державного стандарту початкової загальної освіти»

Педагогічні читання «Забезпечення якісної суспільно-гуманітарної освіти в сучасних умовах»

Науково-практична конференція  «Створення виховного простору та проектування цілісної моделі виховної системи у загальноосвітній школі  на основі громадянських та загальнолюдських цінностей»

 

2014-2015н.р.

Педагогічні читання  «Історія України в житті і творчості Тараса Шевченка»

  • Практична участь у міжнародних, Всеукраїнських і обласних конференціях, педагогічних читаннях, „круглих столах” та семінарах дає можливість перевірити правильність досліджень та надбань:

o        Сучасні підходи до науково-методичного забезпечення управління педагогічними кадрами в умовах модернізації освіти (Подшивалкіна Л.П.)

o        Науково-методичне забезпечення підготовки вчителя до організації навчально-виховного процесу в умовах впровадження нових освітніх технологій  (Подшивалкіна Л.П.)

o        Роль методичного кабінету у формуванні інноваційної діяльності педагогічних працівників (Подшивалкіна Л.П.)

o        Роль моніторингу навчальних досягнень в удосконаленні роботи з обдарованими дітьми (Подшивалкіна Л.П.)

o        Ефективність впровадження інновацій в педагогічну практику навчально-виховних закладів (Подшивалкіна Л.П.)

o        Підготовка вчителя до впровадження сучасних освітніх технологій навчання (Карпук Л.М.)

o        Становлення особистості здатної до творчої самореалізації

          (Куницька Г.В.)

o        Підвищення освітнього і духовного рівня вчителів у контексті реалізації ідей міжкультурної освіти (Деркач О. В.)

o        Школа-гімназія №2 м. Каменя-Каширського у співпраці з корпусом Миру США в Україні (Нестерук І.В.)

o        Використання інноваційних методик на уроках „Громадянської освіти” з навчального курсу „Я і Україна” (1-4 кл.) (Бащук С.І.)

o        Проблеми та перспективи проведення занять суспільствознавчого циклу в дошкіллі” (Омелянчук Г.Я.)

o        Школа сприяння здоров’ю – стратегічний напрям розвитку освітнього середовища (Олісейчик В.М.)

o        Позашкільний навчальний заклад як центр навчання лідерів учнівського самоврядування (П’ятенко Л.М.)

o        „Педагогічна реклама” як активна форма методичної роботи і засіб підвищення комунікативної культури вчителя (Блінова Л.О.)

o        Школа екологічного виховання як авторська форма методичної роботи  (Блінова Л.О.)

o        Роль шкільного географічного краєзнавства у формуванні соціальної і полікультурної компетентностей учнів (Каменчук С.І.)

o        Впровадження дослідницького методу на уроках хімії з метою формування компетентної особистості (Бурдак І.В.)

 

За 5 останніх років 14 педагогів району виступили на 22 представницьких заходах.