Реалізація програми роботи опорних шкіл за різними напрямками діяльності:

Переглянути фотографії

Державно-громадське управління навчальним закладом.

Форми і методи організації основ військової справи, посилення прикладної фізпідготовки юнаків допризовного віку.  (НВК №1)

 

Формування мовленнєвої компетентності і підвищення мовної культури молодших школярів.

Організація позакласної роботи зі спортивних ігор.

Організація допрофільної підготовки та профільного навчання в старшій школі в умовах модернізації освіти

 Організація життєтворчості учнів як основи виховного процесу (НВК №2)

 

Формування педагогічної майстерності вчителя на основі творчого використання новаторського підходу В.О.Сухомлинського.

Формування здорового та безпечного  способу життя, духовної, екологічної культури дітей та учнівської молоді. (ЗОШ І-ІІІст. с. Раків Ліс)

Організація туристсько-краєзнавчої і дослідницької роботи учнів.

Створення та реалізація ситуації успіху в навчанні молодших школярів

Впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій у навчально-виховний процес.

(ЗОШ І-ІІІ ст. с. Раків Ліс)

 

Впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій в навчально-виховному процесі на уроках іноземної мови в початкових класах (ЗОШ І-ІІІст. с. Раків Ліс, Воєгоще)

 

Формування в учасників навчально-виховного процесу науково обґрунтованих переконань здорового способу життя шляхом впровадження здоров’язберігаючих технологій, принципів гуманізації освіти, діагностично-корекційної роботи, особистісно зорієнтованих технологій

(ЗОШ І-ІІІст. с. Ворокомле)

 

Використання народної педагогіки в вихованні громадянина-патріота в умовах розбудови національної системи освіти (ЗОШ І-ІІІст. с. Нуйно)

 

Впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес (ЗОШ І-ІІІст. с. Залісся)

 

Шкільна бібліотека – інформаційний центр навчального закладу (ЗОШ І-ІІІст. с. Підцир’я)

 

Формування екологічного світогляду дошкільників шляхом використання інноваційних технологій

(ДНЗ №2 м. Каменя-Каширського)

 

Впровадження інноваційних форм і методів екологічного виховання (ЗОШ І-ІІІст. с.Підцир’я)

 

Забезпечення фізичного та духовного розвитку дошкільників шляхом впровадження здоров’язберігаючих технологій

(ДНЗ №4 м. Каменя-Каширського)

Переглянути фотографії